راهنمای نهایی برای ایجاد استراتژی بازاریابی دیجیتال

تعداد کمی معتقدند که یک استراتژی بازاریابی موثر ممکن است هزینه های تبلیغات بازاریابی را تا 70٪ کاهش دهد. و لزوماً نیازی به حضور متخصصان نیست. در این مقاله خواهید آموخت که چگونه می توانید به تنهایی یک تحقیق در بازار انجام دهید ، رقیبان خود را موشکافی کنید و بفهمید مخاطبان واقعاً چه چیزی را می خواهند. یک استراتژی هوشمند ممکن است هزینه های بازاریابی را از 5 میلیون دلار به 1-2 میلیون کاهش دهد. این یک فانتزی نیست ، این دیرینه ماست