چگونه رتبه بندی محصولات Shopper بر بازرگانان AdWords تأثیر می گذارد

Google اواخر ماه ژوئیه ویژگی AdWords را ارائه داد تا به خریداران کمک کند تا تصمیمات خرید آگاهانه تری بگیرند. تبلیغات لیست محصولات (PLA) در سراسر Google.com و Google Shopping اکنون دارای رتبه بندی محصول یا خرید Google هستند. به آمازون فکر کنید و این دقیقاً همان چیزی است که هنگام جستجوی محصولات و خدمات در Google خواهید دید. در رتبه بندی محصولات از سیستم رتبه بندی 5 ستاره با تعداد بازبینی استفاده خواهد شد. بیایید بگوییم شما در بازار یک قهوه ساز جدید هستید. چه زمانی