گوگل تصاویر دامنه عمومی را به نظر می رسد مانند عکس از سهام ، و این یک مشکل است

در سال 2007 ، کارول ام. هایسمیت ، عکاس مشهور ، آرشیو تمام عمر خود را به کتابخانه کنگره اهدا کرد. سالها بعد ، هایزمیت کشف کرد که شرکت عکاسی سهام گتی ایماژ ، بدون رضایت وی ، برای استفاده از این تصاویر در حوزه عمومی هزینه های مجوز را دریافت کرده است. بنابراین او با ادعای نقض حق چاپ و ادعای سو mis استفاده فاحش و انتساب کاذب نزدیک به 1 عکس ، یک دادخواست برای یک میلیارد دلار تشکیل داد. دادگاه ها طرف او نبودند ، اما این دادگاه بود