vidREACH: بستر های نرم افزاری پست الکترونیکی ویدیویی که تصور را از نو بررسی می کند

تولید سرب مسئولیت اصلی تیم های بازاریابی است. آنها متمرکز بر یافتن ، جذب و تبدیل مخاطبان هدف به مشتریانی هستند که می توانند مشتری شوند. ایجاد یک استراتژی بازاریابی که به تولید سرب دامن می زند برای یک کسب و کار حیاتی است. با توجه به این موضوع ، متخصصان بازاریابی همیشه به دنبال روش های جدیدی برای برجسته شدن هستند ، به خصوص در دنیایی که اغلب از اشباع بیشتری برخوردار است. بیشتر بازاریابان B2B به ایمیل مراجعه می کنند و آن را به عنوان موثرترین توزیع مشاهده می کنند