قطع سردرد: چرا فرم های آنلاین به اندازه گیری میزان بازگشت سرمایه کمک می کنند

سرمایه گذاران می توانند ROI را در زمان واقعی اندازه گیری کنند. آنها سهامی را خریداری می کنند و با مشاهده قیمت سهام در هر لحظه ، بلافاصله می توانند بفهمند که نرخ بازگشت سرمایه مثبت است یا منفی. اگر فقط برای بازاریابان به همین راحتی بود. اندازه گیری ROI یکی از مهمترین مشاغل در بازاریابی است. در واقع ، این یکی از وظایف چالش برانگیزی است که روزانه با آن روبرو هستیم. با تمام داده هایی که می ریزد