اثر فناوری: مارتک دقیقاً بر خلاف هدف مورد نظر خود عمل می کند

در جهانی که فناوری به عنوان شتاب دهنده و ارائه یک مزیت استراتژیک طراحی شده است ، فناوری بازاریابی طی سالیان گذشته کاملاً برعکس عمل کرده است. در مواجهه با ده ها سیستم عامل ، ابزار و نرم افزار برای انتخاب ، فضای بازاریابی پیچیده تر و پیچیده تر از هر زمان دیگری است ، بطوریکه پشته های فناوری روز به روز پیچیده تر می شوند. فقط به گزارشهای جادوی گارتنر یا گزارش موج فارستر نگاه نکنید. میزان فناوری موجود