راهکارهای عملی برای ارتباطات Omni-Channel

توضیح مختصری درباره ارتباطات کانال Omni و ویژگی ها و استراتژی های خاص آن برای تیم های بازاریابی برای افزایش وفاداری و ارزش مشتری هایشان.