7 اشتباهی که در عملکرد بازاریابی مرتکب خواهید شد

طبق گفته گارتنر ، بودجه های CMO در حال کاهش هستند ، زیرا بازاریابان با بلوغ مالی دست و پنجه نرم می کنند. CMO ها با بررسی بیشتر نسبت به سرمایه گذاری های خود بیش از هر زمان دیگری باید بفهمند چه چیزی کار می کند ، چه چیزی کار نمی کند و دلار بعدی خود را در کجا خرج می کنند تا همچنان بهینه سازی تأثیر خود را بر تجارت داشته باشند. وارد مدیریت عملکرد بازاریابی (MPM) شوید. مدیریت عملکرد بازاریابی چیست؟ MPM ترکیبی از فرآیندها ، فناوری ها و اقداماتی است که توسط سازمان های بازاریابی برای برنامه ریزی فعالیت های بازاریابی استفاده می شود ،