سه برنامه ای که شما برای انجام کارآمد تجارت الکترونیکی خود نیاز دارید

خرده فروشان تجارت الکترونیکی زیادی در آنجا وجود دارند - و شما یکی از آنها هستید. شما برای مدت طولانی در آن هستید. به همین ترتیب ، شما باید بتوانید با بهترین صدها هزار فروشگاه آنلاین امروزه در اینترنت رقابت کنید. اما چگونه این کار را انجام می دهید؟ شما باید مطمئن شوید که وب سایت شما تا حد امکان جذاب است. اگر ضعیف طراحی شده باشد ، نام بزرگی ندارد ،