چگونه در فروش پایدار باشید بدون اینکه سرنخ های خود را خاموش کنید

زمان بندی همه چیز در تجارت است. این می تواند تفاوت بین یک مشتری جدید بالقوه و قطع شدن تلفن باشد. انتظار نمی رود که در اولین تماس تلفنی خود به پیشروی فروش دست پیدا کنید. ممکن است چند بار تلاش کنید، زیرا برخی تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است قبل از اینکه برای اولین بار به سرنخ تلفنی برسید، تا 18 تماس طول بکشد. البته این به متغیرها و شرایط زیادی بستگی دارد، اما یکی است