8 مرحله برای ساخت صفحات فرود موثر

صفحه فرود یکی از پایه های اصلی است که به مشتری شما کمک می کند تا در سفر خریدار خود حرکت کند. اما این دقیقن چیه؟ و مهمتر اینکه ، چگونه می تواند به طور خاص تجارت شما را رشد دهد؟ به طور خلاصه ، یک صفحه فرود موثر برای ایجاد یک مشتری بالقوه طراحی شده است. این می تواند برای مشترک شدن در لیست ایمیل ، ثبت نام در یک رویداد آینده یا خرید یک محصول یا خدمات باشد. در حالی که هدف اولیه ممکن است متفاوت باشد ،