استفان اسمولدرز

SaaS کارآفرین | بنیانگذار امن ترین نرم افزار Worlds برای LinkedIn Automation /Expandi.io | برای بیش از 5 سال بنیانگذار LeadExpress.nl
  • قابلیت فروشراهنمای فروش LinkedIn Sales Navigator

    راهنمای جامع استفاده از LinkedIn Sales Navigator

    لینکدین شیوه ارتباط کسب و کارها با یکدیگر را متحول کرده است. با استفاده از ابزار Sales Navigator از این پلتفرم نهایت استفاده را ببرید. امروزه کسب و کارها، صرف نظر از اینکه چقدر بزرگ یا کوچک هستند، برای استخدام افراد در سراسر جهان به لینکدین متکی هستند. این پلتفرم با بیش از 720 میلیون کاربر، هر روز از نظر اندازه و ارزش در حال افزایش است. علاوه بر استخدام، لینکدین اکنون…