آیا افراد فروش توسط روبات ها جایگزین می شوند؟

پس از اینکه واتسون قهرمان جئوپاردی شد ، IBM با کلینیک کلیولند همکاری کرد تا به پزشکان کمک کند تا سرعت تشخیص و نسخه های آنها را تسریع کرده و بهبود دهند. در این حالت ، واتسون مهارت پزشکان را افزایش می دهد. بنابراین ، اگر یک رایانه می تواند به انجام عملکردهای پزشکی کمک کند ، مطمئناً به نظر می رسد که می توان مهارت های یک فروشنده را نیز کمک و ارتقا داد. اما ، آیا رایانه هرگز جایگزین پرسنل فروش می شود؟ معلمان ، رانندگان ، آژانس های مسافرتی و