آمار استفاده از اینترنت 2021: داده ها هرگز نمی خوابند 8.0

در دنیای دیجیتالی شدن روزافزون، که با ظهور COVID-19 تشدید شده است، این سال‌ها عصر جدیدی را معرفی کرده‌اند که در آن فناوری و داده‌ها نقش مهم‌تری در زندگی روزمره ما دارند. برای هر بازاریاب یا کسب‌وکاری که در آنجا وجود دارد، یک چیز مسلم است: تأثیر مصرف داده در محیط دیجیتال مدرن ما بدون شک افزایش یافته است، زیرا ما در انبوه همه‌گیری کنونی هستیم. بین قرنطینه و تعطیلی گسترده دفاتر،