قرار گرفتن در معرض همان تأثیر نیست: وقت آن است که دیگر از اندازه گیری برای اندازه گیری مقدار استفاده نکنید

برداشت ها چیست؟ تعداد برداشت از تعداد کره چشم شما در داستان یا پست رسانه های اجتماعی شما بر اساس خوانندگان / بازدیدکنندگان تخمین زده شده از منبع / منبع است. در سال 2019 ، برداشت ها از اتاق خندیده می شوند. دیدن برداشت های میلیاردی غیرمعمول نیست. 7 میلیارد نفر روی زمین هستند: حدود 1 میلیارد نفر آنها برق ندارند و بیشتر دیگران به مقاله شما اهمیت نمی دهند. اگر 1 میلیارد برداشت دارید اما بیرون می روید