آینده مارتک

حال و آینده فناوری بازاریابی در کنفرانس افتتاحیه Martech در بوستون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این یک رویداد فروخته شده بود که رهبران مختلف تفکر را در جهان مارتک گرد هم آورد. پیش از این ، من این فرصت را داشتم که با رئیس کنفرانس ، اسکات برینکر ، درمورد تحولات صنعت و چگونگی تبدیل شدن نقش مدیر ارشد بازاریابی به یک نقش ضروری در سازمان های بازاریابی در سراسر جهان صحبت کنم. در مکالمه ما ، اسکات