اسرار تجاری سالن: 10 ایده عملی بازاریابی که می توانند به شما در امنیت بیشتر مشتری کمک کنند

سالن ها سرمایه گذاری های زیادی در محل زندگی خود ، کارمندان و متخصصان ، تجهیزات و محصولات خود انجام می دهند. با این حال ، چیزی که آنها اغلب از سرمایه گذاری در آن غفلت می کنند ، فعالیت های بازاریابی است. در غیر این صورت مشتریان چگونه می توانند سالن خارق العاده شما را پیدا کنند؟ گرچه بازاریابی می تواند یک چیز دشوار برای تسلط باشد ، اما هنوز هم قابل کنترل است و نیازی به ترساندن نیست. بسیاری از ایده های بازاریابی برای سالن های آزمایش شده وجود دارد که در جذب آنها به خوبی کار می کند