5 اشتباه در تبلیغات فیس بوک تازه کار برای جلوگیری از.

استفاده از تبلیغات فیس بوک بسیار آسان است - آنقدر آسان که در عرض چند دقیقه می توانید حساب کاربری خود را راه اندازی کنید و تبلیغاتی را شروع کنید که پتانسیل دسترسی به دو میلیارد نفر را دارد. در حالی که تنظیم آن بسیار آسان است ، اجرای تبلیغات سودآور فیس بوک با نرخ بازگشت سرمایه قابل اندازه گیری اما کاری آسان است. تنها یک اشتباه در انتخاب هدف ، هدف قرار دادن مخاطب یا کپی تبلیغات می تواند کمپین شما را به شکست برساند. در این مقاله،