چگونه تجربه مشتری تجارت الکترونیکی را بهبود بخشیم

مشتری پایه و اساس هر تجارت است. این امر در مورد مشاغل مختلف ، از حیطه ها و دامنه ها صادق است. مشتریان در تمام مراحل فرآیند کسب و کار شما مهم هستند. اهداف تجاری ، استراتژی ها و کمپین های بازاریابی مارک های برجسته در اطراف نیازها و ترجیحات مصرف کنندگان و مخاطبان هدف آنها بافته شده است. مشتریان و محیط تجارت الکترونیکی در عصری که توسط دیجیتالی شدن ، فناوری موبایل و رقابت شدید هدایت می شود ، نمی توانید از اهمیت مشتریان چشم پوشی کنید. بیش از 5