هدف گذاری متنی: پاسخ به محیط های تبلیغاتی بدون مارک تجاری؟

نگرانی های روزافزون درباره حریم خصوصی ، همراه با نابودی کوکی ، به این معنی است که اکنون بازاریابان باید کمپین های شخصی تری را در زمان واقعی و در مقیاس ارائه دهند. از همه مهمتر ، آنها باید همدلی را نشان دهند و پیام خود را در محیط های بدون نام تجاری ارائه دهند. اینجاست که قدرت هدف گیری متنی ظاهر می شود. هدف قرار دادن متنی روشی برای هدف قرار دادن مخاطبان مرتبط با استفاده از کلمات کلیدی و عناوین مشتق شده از محتوای موجودی تبلیغات است که به کوکی یا مورد دیگر نیاز ندارد

چرا هدف گذاری متنی برای بازاریابانی که در آینده از کوکی کمتری استفاده می کنند حیاتی است

ما در یک تغییر الگوی جهانی زندگی می کنیم ، جایی که نگرانی های مربوط به حریم خصوصی ، همراه با نابودی کوکی ، فشار را بر بازاریابان می گذارد تا کمپین های شخصی تر و همدلانه تری را در محیط های ایمن با برند ارائه دهند. در حالی که این چالش های زیادی را به همراه دارد ، اما همچنین فرصت های بسیاری را برای بازاریابان فراهم می کند تا تاکتیک های هوشمندانه هدف گیری زمینه ای را باز کنند. آماده شدن برای آینده ای کمتر از کوکی ، مصرف کننده ای که به طور فزاینده ای از حریم شخصی برخوردار است ، اکنون کوکی شخص ثالث را رد می کند ، با گزارش سال 2018 که 64٪ کوکی ها رد می شوند ،

هدف گذاری متنی: ایجاد ایمنی برند در دوره ای بدون کوکی

ایمنی برند برای بازاریابانی که در این فضای ناپایدار از نظر سیاسی و اقتصادی رو به جلو حرکت می کنند یک ضرورت مطلق است و حتی می تواند تفاوت در ادامه فعالیت در تجارت را ایجاد کند. اکنون مارک ها مجبورند تبلیغات را به طور منظم انجام دهند ، زیرا در متن نامناسب ظاهر می شوند ، 99٪ از تبلیغ کنندگان نگران تبلیغات خود در محیط های بدون نام تجاری هستند. دلیل خوبی برای نگرانی وجود دارد مطالعات نشان داده است تبلیغاتی که در مجاورت محتوای منفی ظاهر می شوند ، 2.8 برابر کاهش می یابد