چرا خریداران از شخصی سازی تجارت الکترونیک B2B غرق می شوند (و نحوه رفع آن)

تجربه مشتری مدت‌هاست که اولویت اصلی کسب‌وکارهای B2B در سفرشان به سمت تحول دیجیتال بوده و هست. به عنوان بخشی از این تغییر به سمت دیجیتال، سازمان‌های B2B با یک چالش پیچیده روبرو هستند: نیاز به اطمینان از ثبات و کیفیت در تجارب خرید آنلاین و آفلاین. با این حال، علی‌رغم بهترین تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه سازمان‌ها در تجارت دیجیتال و تجارت الکترونیک، خریداران خودشان کمتر تحت تأثیر سفرهای خرید آنلاین خود قرار می‌گیرند. با توجه به اخیر