تیلور کریسمن

تیلور کریسمن بخشی از تیم بازاریابی محتوا در است بازاریابی دیجیتال قدرت. او مشتاق گفتن داستان های برند از طریق محتوای تعاملی و جذاب و پلت فرم های رسانه های اجتماعی است. تیلور یک دانشجوی ارشد در دانشگاه سن دیگو در رشته بازاریابی است.
  • فناوری تبلیغاتچگونه یک تبلیغ اسنپ چت ایجاد کنیم

    نحوه ایجاد یک تبلیغ Snapchat

    In the past few years, Snapchat has grown its following to over 100 million worldwide with over 10 billion videos being watched per day. With such an overwhelming amount of followers on this app daily, it is to surprise that companies and advertisers are flocking to Snapchat to advertise to their target markets. Millennials currently represent 70% of all users…