چگونه استارت‌آپ‌ها می‌توانند بر چالش‌های رایج فناوری بازاریابی غلبه کنند؟

اصطلاح "استارت آپ" از نظر بسیاری جذاب است. تصاویری از سرمایه گذاران مشتاق در تعقیب ایده های میلیون دلاری، فضاهای اداری شیک و رشد بی حد و حصر را تداعی می کند. اما متخصصان فناوری واقعیت نه چندان جذاب پشت فانتزی استارت‌آپ را می‌دانند: تنها به دست آوردن جای پایی در بازار تپه عظیمی برای صعود است. در GetApp، ما به استارتاپ ها و سایر کسب و کارها کمک می کنیم تا نرم افزار مورد نیاز خود را برای رشد و رسیدن به اهداف خود هر روز پیدا کنند و ما یاد گرفته ایم