درک اهمیت دستورالعمل های کیفیت موجودی کالا (IQG)

خرید اینترنتی رسانه بی شباهت به خرید تشک نیست. یک مصرف کننده ممکن است تشکی را در یک فروشگاه ببیند که می خواهد بخرد ، در حالی که متوجه نمی شود در یک فروشگاه دیگر ، همان قطعه قیمت کمتری دارد زیرا با نام دیگری است. این سناریو دانستن دقیقاً آنچه را که به دست می آورد برای خریدار بسیار دشوار می کند. همین امر در مورد تبلیغات آنلاین نیز وجود دارد ، جایی که واحدها خریداری و فروخته و دوباره بسته بندی می شوند