چرا باید به Google Universal Analytics ارتقا دهید

بیایید اکنون این سوال را از سر راه خود برداریم. آیا باید به Universal Analytics جدید Google ارتقا دهید؟ آره. در واقع ، شما به احتمال زیاد قبلاً به Universal Analytics ارتقا یافته اید. اما ، فقط به این دلیل که گوگل حساب شما را برای شما به روز کرد ، به این معنی نیست که شما مجبور نیستید کار دیگری انجام دهید یا اینکه از حساب جدید Universal Analytics خود بیشترین بهره را می برید. در حال حاضر ، Google Universal Analytics در مرحله سوم عرضه است.