پنج نکته برتر برای آژانس هایی که به دنبال ایجاد جریانات درآمدی جدید در شرایط بحرانی هستند

بحران همه گیری فرصتی را برای شرکت هایی ایجاد می کند که به اندازه کافی چابک و سودمند هستند. در اینجا پنج نکته برای کسانی که می خواهند با توجه به بیماری همه گیر ویروس کرونا تکان بخورند آورده شده است.