3 موردی که باید با تغییرات متن Google Ad در نظر بگیرید

تبلیغات متنی گسترش یافته Google (ETA) به طور رسمی پخش می شود! قالب آگهی همراه اول با تلفن همراه طولانی تر و طولانی تر در همه دستگاه ها در کنار قالب استاندارد آگهی دسکتاپ موجود وجود دارد - اما فقط در حال حاضر. از 26 اکتبر 2016 ، تبلیغ کنندگان دیگر نمی توانند تبلیغات متنی استاندارد ایجاد یا بارگذاری کنند. سرانجام ، این تبلیغات در تاریخچه تاریخچه جستجوی پرداخت شده محو می شوند و به طور کامل از صفحه نتایج جستجوی شما ناپدید می شوند. Google به تبلیغ دهندگان اعطا کرده است