یک برنامه 5 مرحله ای برای بهینه سازی پرداخت خود برای خریداران.

طبق آمار Statista ، در سال 2016 ، 177.4 میلیون نفر از دستگاه های تلفن همراه برای خرید ، تحقیق و گشت و گذار در محصولات استفاده کرده اند. پیش بینی می شود این رقم تا سال 200 به 2018 میلیون نفر برسد. و گزارش جدیدی که توسط ادرسی انجام شده است حاکی از آن است که کنار گذاشتن کالسکه در آمریکا به میانگین 66 درصد رسیده است. خرده فروشان آنلاین که تجربه عالی تلفن همراه را ارائه نمی دهند ، احتمالاً تجارت خود را از دست می دهند. ضروری است که آنها خریداران را در کل مراحل پرداخت به کار خود ادامه دهند. در زیر