چرا ارتباط عاطفی در موفقیت فروش این تعطیلات کلیدی خواهد بود

بیش از یک سال است که خرده فروشان با تأثیر این بیماری همه گیر در فروش دست و پنجه نرم می کنند و به نظر می رسد بازار با یک فصل خرید چالش برانگیز در سال 2021 روبرو خواهد شد. اختلالات تولید و زنجیره تأمین همچنان توانایی حفظ موجودی را خراب می کند. به طور قابل اعتماد در انبار پروتکل های ایمنی همچنان مشتریان را از بازدید از فروشگاه باز می دارد. و کمبود نیروی کار باعث می شود مغازه ها در سرویس دهی به مصرف کنندگان دچار مشکل شوند