لطفاً نروید: سه تاکتیک هدف اصلی که بازدیدکنندگان شما را آزار نمی دهد

از فناوری intent خارج شوید (چیست؟). نسخه بازاریابی دیجیتال KC و The Sunshine Band's Please Don't Go. ما بارها و بارها از طریق آزمایش A / B ثابت کرده ایم که استفاده از فناوری قصد خروج برای ایجاد یک همپوشانی می تواند یک روش بسیار موثر برای نجات بازدیدکنندگان رها شود. نمونه هایی از محتوای راه اندازی شده شامل پیشنهاد کدهای تخفیف یا اعلان های ثبت نام در خبرنامه است. برخی ممکن است استدلال کنند که این وقفه ها از تجربه مشتری می کاهد. با در نظر داشتن این نکته ، در زیر موارد زیر آورده شده است: