چرا تغییرات اندک در تبلیغات بازاریابی تجاری CPG می تواند به نتایج بزرگی منجر شود

بخش کالاهای مصرفی فضایی است که در آن سرمایه گذاری های کلان و نوسانات زیاد اغلب منجر به تغییراتی بزرگ به نام اثربخشی و سودآوری می شود. غول های صنعتی مانند Unilever ، Coca-Cola و Nestle اخیراً سازماندهی مجدد و استراتژی مجدد را برای تقویت رشد و صرفه جویی در هزینه اعلام کرده اند ، در حالی که تولیدکنندگان کالاهای مصرفی کوچکتر به عنوان چابک و متجاوز حزب نوآور مورد موفقیت و توجه قابل توجهی قرار می گیرند. در نتیجه ، سرمایه گذاری در استراتژی های مدیریت درآمد که می تواند از پایین تأثیر بگذارد