نمونه هایی از پاپ آپ های خروجی که نرخ تبدیل شما را بهبود می بخشد

اگر کسب‌وکاری دارید، می‌دانید که آشکار کردن راه‌های جدید و مؤثرتر برای بهبود نرخ تبدیل یکی از مهم‌ترین وظایف است. شاید در ابتدا آن را اینطور نبینید، اما پاپ‌آپ‌های خروجی می‌توانند دقیقاً راه‌حلی باشند که به دنبال آن هستید. چرا چنین است و چگونه باید از آنها در پیشبرد استفاده کنید؟ در یک ثانیه متوجه خواهید شد. پاپ آپ های خروجی چیست؟ انواع مختلفی وجود دارد