شخصی شدن در جهانی شلوغ

در فضای خرده فروشی رقابتی امروز ، پیشنهادات شخصی مارک های متفاوتی را برای مبارزه با جلب توجه مصرف کنندگان ایجاد می کند. شرکت های سراسر صنعت در تلاشند تا یک تجربه به یاد ماندنی و شخصی مشتری را برای ایجاد وفاداری و در نهایت بهبود فروش ارائه دهند - اما گفتن این کار آسان تر از انجام است. ایجاد این نوع تجربه به ابزارهایی نیاز دارد تا بتوانید در مورد مشتریان خود بیاموزید ، روابط برقرار کنید و بدانید چه نوع پیشنهادهایی را به آنها علاقه مند هستند و چه زمانی. آنچه به همان اندازه مهم است ، دانستن است