وسلی کجاست؟ SXSW موفقیت در بودجه کم

با توجه به اینکه SXSW اخیراً پشت سر ما است ، بسیاری از شرکتها در اتاقهای هیئت مدیره نشسته اند و از خود می پرسند ، چرا ما در SXSW هیچ کششی پیدا نکردیم؟ بسیاری حتی از خود می پرسند که آیا مقدار هنگفتی از پول آنها صرفاً هدر رفته است. به عنوان مکا برای شرکت های فناوری ، مکانی مناسب برای افزایش آگاهی از یک برند است ، اما چرا بسیاری از شرکت ها در این گردهمایی عظیم فناوری شکست می خورند؟ آمار شرکت کنندگان در جشنواره تعاملی SXSW Interactive 2016: 37,660،XNUMX (از