پلتفرم مدیریت دارایی دیجیتال (DAM) چیست؟

مدیریت دارایی دیجیتال (DAM) شامل وظایف و تصمیمات مدیریتی پیرامون جذب، حاشیه نویسی، فهرست نویسی، ذخیره سازی، بازیابی و توزیع دارایی های دیجیتال است. عکس‌های دیجیتال، انیمیشن‌ها، فیلم‌ها و موسیقی، نمونه‌ای از حوزه‌های هدف مدیریت دارایی رسانه (یک زیر مجموعه از DAM) هستند. مدیریت دارایی دیجیتال چیست؟ DAM مدیریت دارایی دیجیتال، عمل مدیریت، سازماندهی و توزیع فایل های رسانه ای است. نرم افزار DAM برندها را قادر می سازد تا کتابخانه ای از عکس ها، فیلم ها، گرافیک ها، فایل های PDF، قالب ها و موارد دیگر را توسعه دهند.