معرفی کارخانه خلاق: تبلیغات موبایل خیلی ساده تر شده است

تبلیغات موبایل همچنان یکی از سریعترین رشد و چالش برانگیزترین بخشهای اقتصاد بازاریابی جهانی است. طبق آژانس خرید آگهی مگنا ، تبلیغات دیجیتال امسال از تبلیغات تلویزیونی سنتی پیشی خواهد گرفت (بیشتر به لطف تبلیغات موبایلی). تا سال 2021 ، تبلیغات موبایل به 215 میلیارد دلار یا 72 درصد از کل بودجه خرید آگهی دیجیتال افزایش خواهد یافت. بنابراین چگونه نام تجاری شما می تواند در سر و صدا برجسته شود؟ با هدف قرار دادن هوش مصنوعی یک کالا تنها راه