چگونه می توان سرنخ های B2B بیشتری با محتوا تولید کرد

b2b تولید سرب محتوای

شورای مدیر ارشد بازاریابی (CMO) مطالعه جدید با محوریت اینکه چگونه بازاریابی می تواند به طور موثرتری منجر به فروش مناسب شود از طریق محتوای فکری جذاب رهبری - وظیفه ای که ثابت شده امروزه برای بازاریابان بسیار سخت است. در حقیقت، فقط 12٪ از بازاریابان بر این باورند که آنها دارای موتورهای بازاریابی محتوای با عملکرد بالا هستند که به طور استراتژیک برای هدف قرار دادن مخاطبان مناسب با محتوای مرتبط و اقناع کننده برنامه ریزی شده اند.

مهمترین مواردی که بر تعداد بارگیری یا ثبت نام تأثیر می گذارد عبارتند از:

  • 48٪ از بازاریابان در حال توسعه نیستند محتوای سفارشی برای مخاطبان هدف.
  • 48٪ بازاریابان هستند اختصاص ندادن بودجه کافی برای ایجاد محتوای جذاب و معتبر.
  • 44٪ بازاریابان هستند تولید محتوای مرتبط یا برای مخاطبان مختلف معنی دار است.
  • 43٪ از بازاریابان محتوایی تولید می کنند که رسیدن به تصمیم گیرندگان درست در سراسر سازمان.
  • 39٪ بازاریابان هستند از کانالهای توزیع مناسب استفاده نمی کند و فرصت های سندیکا برای به حداکثر رساندن دسترسی.

تولید سرب B2B با محتوا به این بهترین روش ها نیاز دارد

  1. از فرآیندهای موثر توزیع و سندیکا استفاده کنید.
  2. توزیع محتوا در پایگاه داده موجود و منابع شخص ثالث.
  3. محتوای پرورش دهنده سرب ایجاد کنید.
  4. متناسب با محتوای مخاطب.
  5. ایجاد مشارکت کامل بین بازاریابی و فروش.

مطالعه، جریان سربی که به رشد شما کمک می کند، دریافت که اکثر شرکت ها در مورد آنچه که منجر به فروش واقعی می شود ، اتفاق نظر ندارند. آنها همچنین برای ایجاد هماهنگی با استراتژیهای تولید تقاضا ، موضوعات و دستورالعملهای حمایت ، با گروههای فروش و توسعه تجارت به طور مثر همکاری نمی کنند.

این گزارش علاوه بر مصاحبه با مدیران بازاریابی در IBM ، SAP ، Thermo Fisher Scientific ، OpenText ، CA Technologies و Informatica ، یافته های حاصل از بررسی بازاریابان سطح بالا در طیف گسترده ای از صنایع را شامل می شود. این تحقیق دیدگاه عمیق و کاملاً کاملی در مورد نحوه مدیریت استراتژی های بازاریابی محتوا ، چگونگی اندازه گیری عملکرد محتوا و میزان بسته بندی ، تبلیغ و توزیع محتوا برای تولید جریان بهینه سرب ارائه می دهد.

تولید سرب B2B