امروز به بارنز و نجیب نمی روم!

آنها ساختند بارنز و نجیب زاده ها در چند مایلی خانه من واقعاً یک فروشگاه خیره کننده است. به نظر می رسد که واقعاً یافتن کتابهایم در آنجا همیشه مشکل داشته ام. مرز به نظر می رسد که وسیله محدودتری برای سازماندهی قفسه های خود دارد.

به هر حال ، من واقعاً از هر دو فروشگاه لذت می برم اما بیشتر اوقات خودم را در Barnes and Nobles می یابم زیرا آنها یک استارباکس دارند که دارای بی سیم با AT&T است. مدتی است که به Borders نرفته ام - امیدوارم که آنها علاوه بر T-Mobile نیز دسترسی داشته باشند.

به هر حال - من محل فروش کتاب و به طور مداوم از بارنز و نجیبز کتاب سفارش دهید (و آمازون) اما فقط مرزها به یاد آوردند که امروز چیست:
مرزها

اینکه Borders وقت صرف کرد و یک ایمیل خوب از این طریق طراحی کرد و برای 25 درصد تخفیف کوپن برایم ارسال کرد ، خیلی جالب است و برای من فراموش نخواهد شد. به نظر می رسد که مرزها ممکن است در جنگ به بارنز و نجیبز باخته باشند - اما ، جدا از یک مکان مناسب ، من واقعا مطمئن نیستم که چگونه.

اتفاقاً من امروز بزرگ 4-0 هستم! ووه!