برنده ما برای مدیریت پروژه آژانس: Brightpod

چراغ روشن

هیچ کمبودی در نرم افزار مدیریت پروژه در بازار وجود ندارد - و این چیز خوبی است. این امکان را برای هر شرکت فراهم می کند تا فرایندهای داخلی و سایر سیستم عامل های خود را با PMS آزمایش کند تا ببیند مناسب است یا نه. شرکت ها نباید فرآیند خود را برای PMS تغییر دهند ، PMS باید متناسب با روند کار باشد. من در مورد ناامیدی خود از نوشتم سیستم های مدیریت پروژه در گذشته ... بیشتر آنها بیش از آنچه واقعاً کمک کردند کار می کردند.

پس از چند ماه آزمایش سیستم عامل های مختلف ، ما مهاجرت همه پروژه های خود را به پایان رسانده ایم برایت پاد. به نظر می رسد افراد در Brightpod مخصوصاً مشغول تهیه یك بستر مدیریت پروژه بوده اند كه برای آژانس ها مناسب باشد (اما توسط هر كسی قابل استفاده است). ویژگی هایی که ما دنبال کردیم ممکن است برای شرکت شما چندان مهم نباشند ، اما آنچه ما را برنده کرد سه ویژگی برنده بود: گردش کار (با تقویم تحریریه) ، کارهای تکراریو ادغام Dropbox / Google Drive!

این پلت فرم کاملاً برای پروژه ها نیست ، شما همچنین می توانید محتوایی را که برای شما با Brightpod منتشر می شود را مدیریت ، همکاری و برنامه ریزی کنید.

Brightpod نیز بسیار مقرون به صرفه است و از 19 دلار در ماه برای 10 pod و 6 کاربر شروع می شود!