آیا تجارت شما از این اشتباهات رایج در شبکه های اجتماعی برخوردار است؟

اشتباهات در شبکه های اجتماعی

از آنجایی که استراتژی های شبکه های اجتماعی همچنان در حال تکامل هستند ، ابزارهای تجزیه و تحلیل در حال پیشرفت هستند و من همچنان متعجب می شوم که چه عواملی م worksثر است - من اغلب به مردم نمی گویم کاری انجام می دهند اشتباه در شبکه های اجتماعی آنچه ممکن است در جدول زمانی من اشتباه باشد ممکن است از نظر شما یک استراتژی عالی باشد. این بستگی زیادی به آنچه مخاطب شما انتظار دارد و اینکه آیا شما این انتظار را برآورده می کنید بستگی دارد.

گفته شد - برخی از اصول اساسی وجود دارد که هر کسب و کار باید آنها را بخاطر بسپارد و جیسون اسکوایر در این اینفوگرافیک تصویرگری آنها را کاملاً خوب انجام داده است.

در اینجا 5 اشتباه برتر آورده شده است - اینفوگرافیک را برای بقیه بخوانید!

  1. تمرکز بر تعداد دنبال کنندگان بیش از کیفیت
  2. افزودن به سر و صدا
  3. گسترش خودت خیلی لاغر
  4. فقدان شخصیت
  5. نه تبدیل پیروان شما

اشتباهات در رسانه های اجتماعی