CMO راهنمای تعاملی منظر اجتماعی را راه اندازی می کند

راهنمای منظر اجتماعی

CMO.com راهنمای تعاملی بسیار مفصلی را برای چشم انداز اجتماعی برای سال 2012 راه اندازی کرده است. این راهنما از طریق نشانک گذاری گرفته تا شبکه ، از طریق هر پلتفرم اجتماعی گام برمی دارد و جزئیات نحوه کمک رسانه را در ارتباط با مشتری ، قرار گرفتن در معرض نام تجاری ، بازدید از سایت و موتور جستجوی شما توضیح می دهد. بهینه سازی. در زیر نسخه چاپی راهنما وجود دارد - اما سایت بسیار بهتر است - به شما امکان مرتب سازی و تعامل آسان را می دهد.

راهنمای CMO