بازاریابی مشارکتی با Google Spreadsheets

صفحه گسترده Google

من عصر امروز با اتاق بازرگانی محلی مشورت کردم تا درباره تمدید عضویت بحث کنم. اتاق یک سازمان خارق العاده است ، اما یک نمونه عالی از خدماتی است که در آن نوسازی ضربان قلب سازمان است. من کاملاً مطمئن هستم که اتاق احتمالاً بابت افرادی که در سال اول عضو می شوند ، ضرر می کند. با این حال ، پس از آن سال ، سودآوری آنها افزایش می یابد - و ارزش اعضای اتاق هرگز پایین نمی آید.

صفحه گسترده Google

امشب با یک همکار صحبت کردم ، دارین گری، در مورد اینکه چگونه ما می توانیم به راحتی یک سایت مشترک ایجاد کنیم که در آن اعضایی که به تجدید کار کمک می کنند می توانند ارتباط آنها را با اعضای جدید یا اعضای خطرناک پیگیری کنند. ما از طریق تهیه یک وب سایت صحبت کردیم - چیزی که برای تکمیل آن به چند هزار دلار و چند هفته زمان نیاز است. دارین برای یافتن راه حل بهتر تلاش کرد و سرانجام آن را گفت ... "کاش می توانستیم صفحه گسترده ای را به جایی پرتاب کنیم که افراد بتوانند اطلاعات خود را به روز کنند."

وولا! صفحات گسترده Google. یکی از دوستانم ، دیل ، چند هفته پیش صفحه گسترده ای را با من به اشتراک گذاشت و به یاد آوردم که به من گفت که آن را بررسی کن. این امشب طول کشید ، اما من این کار را کردم و عالی است. بعد از اینکه صفحه گسترده خود را ذخیره کردید ، این فرصت را دارید که از افراد برای ویرایش یا مشاهده صفحه گسترده دعوت کنید.

من پیشنهادی را برای Google برای کنترل نسخه (برای آویزان کردن nitwit که به طور تصادفی همه ردیف ها را پاک می کند) و همچنین مجوزهای سطح Sheet اضافه کردم. در این حالت ، ما می توانیم برای هر عضو کمکی یک برگه درست کنیم تا اعضای منصوب خود را در معرض خطر قرار دهد.

هرچند چه ابزاری عالی! فکر می کنم کار خواهد کرد. من و دارین در طی دو سال گذشته به منظور تجزیه و تحلیل مشاغل خود به اتاق کمک کرده ایم تا تجارت آنها را تجزیه و تحلیل کند. سال گذشته ، من یک Z-Score اختصاصی بر اساس SIC ، سالها تجارت ، تعداد کارمندان و حجم فروش کل توسعه دادم. این به ما اجازه می دهد تا 1/10 چشم انداز تیم های فروش آنها را برای تماس و بررسی بررسی کنیم. نتایج تبلیغات انتخاباتی بالاتر از حد متوسط ​​بوده است ، اما ما در حال اصلاح مدل برای بهبود نتایج امسال هستیم.