اوه! نظرات برگشت

من در سایت خود کمی لوله کشی می کردم - از حجم باورنکردنی هرزنامه نظر که دریافت می کنم بسیار خسته می شوم. در بیشتر موارد ، Akismet در شکستن آن کار بزرگی انجام می دهد ، اما باید پاسخ دیگری وجود داشته باشد. من با برخی از javascript شروع به بازی کردم که به صورت پویا مقدار فیلد پنهانی را ایجاد می کند که ارسال می شود و نظر را تأیید می کند ، اما در عوض ، نظرات خود را شکستم و وبلاگ من به طور عجیبی ساکت بود.

با تشکر از جولی برای طرح موضوع با من!