اسرار شش محتوای مسری

محتوای مسری

خود ما جین لیساک به نمایش گذاشته شد برای توصیه او در هنگام تولید محتوا. دقیقاً چه مسیری لازم است تا محتوا مسری شود؟ استاد بازاریابی جونا برگر در مورد آن در کتاب خود نوشت ، مسری: چرا همه چیز ادامه دارد.

س؟ کدگذاری = UTF8 و ASIN = 1451686579 و قالب = SL110 & ID = AsinImage & MarketPlace = US & ServiceVersion = 20070822 & WS = 1 & tag = marketingtechblog 20به گفته پروفسور برگر ، اولین قدم این است هیجانی. اگر محتوای شما نتواند از نظر عاطفی با مخاطب ارتباط برقرار کند ، دیگر هیچ مسری مسری نیست. WhoIsHostingThis.com این را جمع آوری کرده است اینفوگرافی پروفسور برگر یافته ها!

محتوای مسری