چرا که نه؟

سوالات
  • شرکت شما چگونه سود می برد؟
  • آیا هر یک از اهداف شرکت شما با ایجاد این سود همسو است؟
  • آیا اهداف هر یک از تیم های مدیریتی شما برای حمایت از اهداف شرکت شما همسو است؟
  • آیا اهداف هر یک از کارمندان شما با اهداف مدیریت شما همسو است؟
  • آیا عملکرد کارمندان شما با اهداف آنها سنجیده می شود؟
  • آیا غرامت هر کارمند با توجه به چگونگی دستیابی به این اهداف تعیین می شود؟
  • آیا جبران خسارت کارمند با تأثیری که تحقق این اهداف در انتهای سود شرکت دارد ، متناسب است؟
  • آیا پاداش هرکدام از کارمندان شما برای فراتر رفتن از این اهداف در روشی متناسب با تأثیری که در خط پایین دارند ، دریافت می شود؟
  • آیا هر ساعت از وقت کارمندان شما بر توانایی آنها در رسیدن به اهدافشان تأثیر دارد؟

چرا که نه؟

شما چه فکر میکنید؟

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.