وقت آن است که شرکت خود را زیر و رو کنید

تصویر 7

وقتی شرکت ها سلسله مراتب مدیریتی خود را توصیف می کنند ، معمولاً یک نمودار جالب دریافت می کنید که کارکنان را براساس افرادی که به آنها گزارش می دهند ، رتبه بندی می کند. آنهایی که دارای توان و جبران هستند ، همیشه به ترتیب top در بالا لیست می شوند اهمیت .

سلسله مراتب کارمند

جای تعجب نیست این مشتری را در پایین سلسله مراتب قرار می دهد. آن دسته از کارمندانی که روزانه با مشتری های احتمالی و مشتری سرو کار دارند ، معمولاً کم درآمد ، کم تجربه ، پرکار و کم درآمد هستند بی اهمیت منابع انسانی در شرکت. آ ترویج نماینده خدمات مشتری را جابجا می کند دور از مشتری و به عنوان یک نقش مدیریتی که در آن مسائل وجود دارد افزایش یافت به مدیر این باید اتفاق بیفتد زیرا کارکنان اعتماد ، اختیار و قدرت لازم برای ایجاد تغییرات لازم را ندارند انتظارات مشتری را برآورده کنید.

آیا تاکنون به این فکر کرده اید مشتری؟ شما اهمیت دارید رتبه بندی می شوید در زیر پایین ترین کارمند کارکنانی با کمترین دستمزد ، کوتاهترین دوره تصدی و حداقل شانس ارتقا یا فرصت. خوب. تعجبی ندارد که چرا مشتریان شورش می کنند!

دوست کایل لسی اخیراً کتاب جیسون بائر ، متقاعد کردن و تبدیل شدن را بررسی کرد:

به قول جیسون ، شبکه های اجتماعی اکنون در خط مقدم تجربه مشتری قرار دارند. افکار و ایده های مارک ها دیگر در اتاق هیئت مدیره ساخته نمی شوند (که بسیاری از مردم دوست دارند آن را باور کنند) بلکه در اتاق نشیمن ، رستوران ها ، مکان های تجمع و صفحه کلیدهای ما ایجاد می شوند.

وقتی درباره موفقیت Zappos می خوانید ، تونی هسیه همچنان به تبلیغ خدمات مشتری و نحوه نمایندگی خدمات مشتری خود برای کمک به مشتری می پردازد. اگرچه آنها در پایین سلسله مراتب جبران خسارت قرار دارند ، دیگر سایت به طور موثر سلسله مراتب قدرت را معکوس کرده است.

وقت آن رسیده است که همه شرکت ها گزارش غیرمعمول و ساختار قدرت را کنار گذاشته و آن را وارونه جلوه دهند. مشتریان باید در رأس سلسله مراتب شما قرار بگیرند ، کارکنان خط مقدم شما باید قدرت و اعتماد داشته باشند تا تصمیمات صحیح را برای مشتری بگیرند. مدیران ، مدیران و رهبران شما باید باشند گوش دادن به کارکنان مشتری خود و توسعه استراتژی های بلند مدت بر اساس ورودی آنها

سلسله مراتب مشتری

هرچه بیشتر در شرکت ها کار کنم ، بیشتر درک می کنم که بزرگترین رهبرانی هستند که از منابع به طور مizeثر استفاده می کنند ، موانع موجود را از بین می برند ، کارمندان را توانمند می کنند و واقعاً به آنها متعهد هستند. هر مشتری. هر اتاق هیئت مدیره ای که من از آن بازدید می کنم پر از خودشیفتگی های شکوهمندی است که فکر می کنند آنها رمز موفقیت خودشان بوده اند ، که لیاقت آنها این است که در جای خود باشند و بهتر از مشتری می دانند.

یکی از محصولات جانبی شگفت انگیز این رکود اقتصادی این است که ما شاهد ریزش این افراد مانند مگس ها هستیم. سلسله مراتب مشتری شما در تجارت شما چگونه است؟ آیا آنها در بالا یا پایین زنجیره برق قرار دارند؟ در مورد آن فکر کنید