کیف پول دیجیتال و آینده پرداخت ها

کیف پول دیجیتال

در سال 2011 ، تعداد معاملات پرداخت جهانی موبایل به 241 میلیارد دلار می رسد اما تا سال 2015 ، انتظار می رود بیش از 1 تریلیون دلار باشد! بدون شک به همین دلیل است که هر شرکت کارت اعتباری و درگاه پرداخت آنلاین با سرمایه گذاری صدها میلیون دلار برای کار سخت کار می کند ارتباطات میدانی نزدیک فن آوری و روش پرداخت.

با گسترش شبکه های باند پهن و دستگاه های تلفن همراه ، انتظار می رود طی چند سال آینده نحوه پرداخت هزینه های ما به طرز چشمگیری تغییر کند. ما طی چند هزار سال از پوسته ها و مهره ها به پول کاغذی آمده ایم و به کارت اعتباری همه جا حاضر شده ایم.

11.11.04 Digital Wallet Quickbooks JMJ 102

از طريق تعلیم دادن