نقص در شناسایی افراد Google - و خطر

دوست خوب برت ایوانز یک نتیجه جستجو جالب توجه من قرار گرفت. وقتی برخی از افراد جستجو می کنند Douglas Karr، متن نوار کناری با اطلاعات مربوط به تهیه کننده فیلم (نه من) ، اما با عکس من پر شده است.

Douglaskarr-google-search

The fascinating thing is that there's no connection between the Wikipedia data and my Google+ profile. There's no link on his Wikipedia that relates to me, there's no link on my Google+ profile that links to his Wikipedia page… so how did Google+ decide that were were somehow one in the same? (I used to have a Wikipedia page, but they deleted it when I corrected some of the information that was wrong.)

تحلیلگر SEO ما در مورد آن در گروه SEO خود در + Google موضوعی را آغاز کرد and many commented how Google has quite an impressive disambiguation algorithm… but it still failed here. I wasn't too concerned about it until جی سی ادواردز یک سوال هشدار دهنده مطرح کرد:

خوشبختانه این پرونده درگیر یک کارگردان فیلم بود ، اگر این کودک آزاری یا قاتل بود و چهره این افراد را نشان می داد چه اتفاقی می افتاد؟

That's a very scary thought! And it seems bizarre that Google would assume the identification of a person and not actually verify it or validate with که person. They do this when it comes to businesses, products and trademarks… wouldn't people be just as important? I see trouble on the horizon!

شما چه فکر میکنید؟

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.