JungleCon | کنفرانس مجازی رایگان با کارشناسان فروش آمازون | 5-6 مه 2021

با JungleCon ، اولین کنفرانس فروشنده پیشاهنگ جنگل ، سفر خود را به موفقیت آمازون آغاز کنید. JungleCon دارای ارائه های منحصر به فرد ، آموزش و بینش از کارشناسان فروشنده آمازون است. استراتژی فروش خود را ارتقا دهید و تجارت خود را به اوج های جدید برسانید. آیا JungleCon رایگان است؟ JungleCon یک کنفرانس مجازی دو روزه رایگان است اما برای شرکت در آن باید ثبت نام کنید. آیا برای شرکت در JungleCon به اشتراک پیشاهنگی جنگل نیاز دارید؟ برای شرکت در JungleCon نیازی به طرح پیشاهنگی جنگل ندارید. جلسات را انتخاب کنید

وبینار: COVID-19 و خرده فروشی - استراتژی های عملی برای به حداکثر رساندن سرمایه گذاری در ابر بازاریابی

شکی نیست که صنعت خرده فروشی توسط بیماری همه گیر COVID-19 خرد شده است. اگرچه به عنوان مشتریان بازاریابی Cloud ، فرصت هایی دارید که رقبا از آن استفاده نمی کنند. همه گیری سرعت تصویب دیجیتال را تسریع کرده و با بهبود اقتصاد ، این رفتارها به رشد خود ادامه می دهند. در این وبینار ، ما می خواهیم 3 تاکتیک گسترده و 12 طرح خاص را در سراسر آنها ارائه دهیم که سازمان شما امروز باید آنها را اولویت بندی کند - نه تنها برای نجات از این بحران بلکه برای پیشرفت

ایجاد سفرهای تجربه مشتری در Fintech | وبینار On Demand Salesforce

از آنجا که تجربه دیجیتال همچنان به عنوان منطقه اصلی تمرکز شرکت های خدمات مالی است ، سفر مشتری (نقطه لمسی دیجیتال شخصی که از طریق کانال رخ می دهد) پایه و اساس این تجربه است. لطفاً با ما همراه باشید زیرا ما در مورد چگونگی توسعه سفرهای خود برای خرید ، پردازش ، نگهداری و افزایش ارزش با توجه به چشم انداز و مشتریان خود ، با ما همراه می شویم. ما همچنین تأثیرگذارترین سفرهای انجام شده با مشتریان خود را بررسی خواهیم کرد. تاریخ و زمان وبینار این یک است