وبینار: COVID-19 و خرده فروشی - استراتژی های عملی برای به حداکثر رساندن سرمایه گذاری در ابر بازاریابی

شکی نیست که صنعت خرده فروشی توسط بیماری همه گیر COVID-19 خرد شده است. اگرچه به عنوان مشتریان بازاریابی Cloud ، فرصت هایی دارید که رقبا از آن استفاده نمی کنند. همه گیری سرعت تصویب دیجیتال را تسریع کرده و با بهبود اقتصاد ، این رفتارها به رشد خود ادامه می دهند. در این وبینار ، ما می خواهیم 3 تاکتیک گسترده و 12 طرح خاص را در سراسر آنها ارائه دهیم که سازمان شما امروز باید آنها را اولویت بندی کند - نه تنها برای نجات از این بحران بلکه برای پیشرفت

ایجاد سفرهای تجربه مشتری در Fintech | وبینار On Demand Salesforce

از آنجا که تجربه دیجیتال همچنان به عنوان منطقه اصلی تمرکز شرکت های خدمات مالی است ، سفر مشتری (نقطه لمسی دیجیتال شخصی که از طریق کانال رخ می دهد) پایه و اساس این تجربه است. لطفاً با ما همراه باشید زیرا ما در مورد چگونگی توسعه سفرهای خود برای خرید ، پردازش ، نگهداری و افزایش ارزش با توجه به چشم انداز و مشتریان خود ، با ما همراه می شویم. ما همچنین تأثیرگذارترین سفرهای انجام شده با مشتریان خود را بررسی خواهیم کرد. تاریخ و زمان وبینار این یک است