کاربر قدرت فیس بوک

اینفوگرافیک کاربر فیس بوک

امروز روز است! فیس بوک رسماً یک دارایی 100 میلیارد دلاری خواهد بود و شرکت را به اوج ارزشمندترین شرکت ها در ایالات متحده افزایش می دهد. صادقانه بگویم ، اگر موقعیتی داشتم که حتی یک سهم نمی خریدم. من ممکن است ساده لوح باشم ، اما فکر نمی کنم انسان ها به اندازه کافی در کره زمین باشند که بتوانند رشد را حفظ کنند تا بتوانند سرمایه خود را با سودهای خوب جبران کنند. من معتقدم که آنها به راحتی منتظر ماندند.

اما من دور می شوم. شکی نیست که با 900 میلیون عضو ، فیس بوک پسر بزرگ بلوک است. بسیاری از شرکت ها نفوذ خود را در شبکه های اجتماعی با تعداد طرفداران خود جمع نمی کنند. این تعداد یک ذره مهم نیست ... آنچه واقعاً مهم است این است که شما چند کاربر نیرو در میان آنها دارید. کاربران برق می توانند تأثیر گسترده ای بر نحوه انتشار پیام شما داشته باشند و به طور قابل توجهی بر تصمیمات خرید تأثیر بگذارند.

تقاضا کردن این اینفوگرافیک را با داده های Pew Research و Facebook تهیه کرده است - ارائه داده های عالی در مورد کاربران برق فیس بوک.

کاربران برق فیس بوک

Demandforce یک راه حل ایجاد تقاضای مصرف کننده برای مشاغل کوچک ارائه می دهد. برنامه نرم افزاری آنها به عنوان سرویس توسط مشتریان برای رشد درآمد ، بازگرداندن مشتری و مدیریت کارایی بیشتر استفاده می شود.